Фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш таркиби

 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИ ҲУЗУРИДАГИ

ОЛИЙ АТТЕСТАЦИЯ КОМИССИЯСИ

 

 

БУЙРУҚ

 

                2013 йил 22 июль               № 034-и                                Тошкент ш.

 

Фан доктори илмий даражасини

берувчи илмий кенгаш тузиш тўғрисида

 

Ўзбекистон Миллий университети ҳузурида фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш тузилсин ва кенгаш шифри 16.07.2013.К.01.02 деб белгилансин.

 

Ўзбекистон Миллий университети ҳузурида 16.07.2013.К.01.02 рақамли илмий кенгашга қуйидаги ихтисосликлар бўйича фан доктори илмий даражасини  олиш учун диссертациялар ҳимоясини ўтказишга рухсат берилсин:

02.00.01-Ноорганик кимё;

02.00.01-Аналитик кимё;

02.00.03-Органик кимё;

02.00.04-Физик кимё (кимё фанлари бўйича).

 

ЎзР ОАКнинг “Фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш тўғрисидаги низом”ига асосан 16.07.2013.К.01.02 рақамли илмий кенгашнинг тасдиқланган таркиби.

 

Т/р

Фамилияси, исми,

отасининг исми

 Туғилган

йили

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони, кенгашдаги ихтисослик шифри

1

Акбаров

Ҳамдам Икромович

(раис)

1951

Ўзбекистон Миллий Университети, кафедра мудири,   кимё фанлари доктори, профессор, 02.00.04

2

Бабаев

Туйғун Мирзаахмедович

(раис ўринбосари)

1941

Ўзбекистон Миллий Университети, кафедра профессори,   кимё фанлари доктори, профессор, 02.00.04

3

Мухамедиев

Мухтаржан Ғаниевич     

(раис ўринбосари)

1953

Ўзбекистон Миллий Университети, кафедра мудири,   кимё фанлари доктори, профессор, 02.00.04

4

Азизов

Тохир Азизович

(раис ўринбосари)

1948

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти, лаборатория мудири, кимё фанлари доктори, профессор, 02.00.01

5

Хаитбоев

Алишер Хамидович

(илмий котиб)

1968

Ўзбекистон Миллий Университети, факультет декани,   кимё фанлари номзоди, доцент, 02.00.03

6

Ходжаев

Омонулла Файзуллаевич

 

1941

Ўзбекистон Миллий Университети, кафедра профессори,   кимё фанлари доктори, профессор,  02.00.01

7

Ташходжаев

Баходирхўжа

1956

ЎзР ФА Ўсимлик моддалари кимёси институти, етакчи илмий ходим, кимё фанлари доктори, профессор, 02.00.01

8

Умаров

Бақо Бафоевич

1950

Бухоро давлат университети кафедра профессори, кимё фанлари доктори, профессор, 02.00.01

9

Шабилалов

Азатжон Ахматович

1948

Тошкент фармацевтика институти, кафедра мудири, кимё фанлари доктори, профессор, 02.00.01

10

Абдурахмонов

Эргашбой

1950

Самарқанд давлат университети, кафедра профессори, кимё фанлари доктори, профессор, 02.00.02

11

Геворгян

Арцвик Мехакович

 

1941

Ўзбекистон Миллий Университети, кафедра профессори, кимё фанлари доктори, профессор, 02.00.02

12

Кабулов

Баходир Джаббарович

1946

Тошкент давлат техника университети қошидаги “Фан ва тараққиёт” давлат унитар корхонаси, бош илмий ходим, кимё фанлари доктори, профессор, 02.00.02

 

13

Насимов

Абдулла Муродович

 

1951

Самарқанд давлат университети, кафедра профессори, кимё фанлари доктори, профессор, 02.00.02

14

Джиянбаева Рахбар

Хайдаровна

1930

Ўзбекистон Миллий Университети, кафедра профессори, кимё фанлари доктори, профессор, 02.00.02

15

Ахмедов

Қудрат Нигматович

1937

Ўзбекистон Миллий Университети, кафедра профессори, кимё фанлари доктори, профессор, 02.00.03

16

Абдуғофуров Иброҳимжон Азизович

1952

Андижон давлат университети, кафедра профессори, кимё фанлари доктори, профессор, 02.00.03

17

Далимов

Давронбек Нигманович

 

1948

Ўзбекистон Миллий Университети, кафедра профессори, кимё фанлари доктори, профессор, 02.00.03

18

Ташмухамедова

Айниса Каримовна

 

1934

Ўзбекистон Миллий Университети, кафедра профессори, кимё фанлари доктори, профессор, 02.00.03

19

Шохидоятов

Хуснутдин Мухитович

1941

ЎзР ФА Ўсимлик моддалари кимёси институти, бўлим мудири, кимё фанлари доктори, профессор, 02.00.03

20

Каримов Зокиржон

 

1946

Тошкент ирригация ва мелиорация институти, кафедра мудири, кимё фанлари доктори, доцент, 02.00.04

21

Шарипов

Хасан Турабович

 

1947

Тошкент кимё-технология институти, кафедра мудири,   кимё фанлари доктори, профессор, 02.00.04

 

            ЎзР ОАК фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш тўғрисидаги низомининг II боб 14-21 бандларига асосан мазкур илмий кенгаш асосида 02.00.05-Электрокимё, 02.00.09- Товарларни кимёвий таркиби асосида синфлаш ва сертификатлаш (кимё фанлари бўйича) ихтисосликлари бўйича ўрнатилган тартибда бир марталик илмий кенгаш тузишга рухсат берилсин.

            Илмий кенгашнинг ваколат муддати ЎзР ОАК “Фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш тўғрисидаги низом” ининг II боб 11 бандига асосан ҳар йили уни таркибининг камида 15 фоизини янгилаш шарти билан уч йил деб белгилансин.

           

Асос: ЎзР ОАК Раёсатининг (16.07.2013 й., № 198/3-сонли) қарори.

 

 

 

Раис                                                                                                    Г.А.Бахадиров